Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Op vraag van de Vlaamse overheid evaueert dit onderzoek welke de meest geschikte methodes zijn om zieke en verzwakte individuele kippen en kalkoenen te doden. Deze dieren dienen zo humaan mogelijk gedood te worden om uitzichtloos en nodeloos lang lijden te voorkomen. De Europese Verordening 1099/2009 beschrijft de toegestane methoden. Maar niet al deze methoden blijken te worden toegepast, en ze blijken ook niet allemaal gekend in de pluimveesector. De opdracht is dus om de diervriendelijkheid, de effectiviteit en de  praktische haalbaarheid van de methodes na te gaan.

Onderzoeksaanpak
We nemen eerst enquêtes af bij zowel pluimveedierenartsen als pluimveehouders om in kaart te brengen welke methodes voornamelijk vigeren in de praktijk, om een kip/kalkoen te doden. We bevragen ook de kennis en de perceptie ten aanzien van alternatieve methoden.

Vervolgens testen we in een experimentele setting drie alternatieve methoden (mechanische cervicale dislocatie met nekcrusher, niet-penetrerend pesnchiettoestel en stikstof-vergassing) bij zowel vleeskippen als kalkoenen: we bepalen de effectiviteit en diervriendelijkheid, en we vergelijken deze met de gangbare dodingsmethode. De technieken worden beoordeeld op basis van objectieve metingen (tijdsmetingen van het stoppen van bepaalde reflexen, wegvallen van lichaamstonus, ademhaling en hartritme, autopsie).

Ten laatste laten we de alternatieve methoden onder begeleiding uittesten door pluimveehouders. We bevragen hen vóór en na het experiment om zo hun perceptie te kennen.

 

 

Relevantie/Valorisatie

Na afloop van deze studie is het besluit dat de kennis van alternatieve methoden vrij beperkt is bij zowel pluimveedierenartsen als pluimveehouders. Infomomenten en didactisch materiaal kunnen daarin klaarheid scheppen. Deze kunnen ook uitgebreid worden naar vangploegen, transporteurs en slachthuizen. De geteste alternatieve methoden penschiettoestel en stikstofmethode lijken op het vlak van snelheid, zekerheid en duur van verlies van bewustzijn goede methoden te zijn. Over de mechanische cervicale dislocatie met behulp van een nekcrusher daarentegen bestaat twijfel over de snelheid van bewustzijnsverlies. Indien deze techniek toegepast wordt, raden wij aan om het dier eerst te bedwelmen (vb. met slag op de kop). Daartegenover staat de stress die deze methoden met zich meebrengen doordat de dieren naar een afzonderlijke ruimte gebracht moeten worden. Deze alternatieve methoden lijken bij de kalkoenhouders praktisch werkbaar. Maar de voordelen van deze alternatieve methoden ten opzichte van manuele cervicale dislocatie zijn volgens de onderzoekers onvoldoende duidelijk om deze te gebruiken voor vleeskippen en jonge kalkoenen. Er is een alternatieve beslissingsboom met bruikbare technieken opgesteld, met classificatie van de verschillende technieken volgens bewustzijnsverlies, stress door manipulatie, gebruiksgemak en kostprijs.

AcroniemKUIKDOOD
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/1731/01/19

ID: 4986591