Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Dit onderzoek mikt op een methode om celwandverteerbaarheid van ingekuilde maïs van verschillende rassen maïs te scoren. De bedoeling is dat er op die manier een extra, en erg nuttige voederwaardeparameter kan worden toegevoegd aan de zogenaamde rassenlijsten, de officiële beoordeling van de (nieuwe en recente) commerciële maïsrassen, waaruit de landbouwers hun zaaigoed kiezen. Concreet wordt een robuuste NIRS-kalibratie ontwikkeld voor het schatten van de celwandverteerbaarheid (NDFD) van kuilmaïs. 


Onderzoeksaanpak

De onderzoekers vertrekken al van goede onderzoeksresultaten uit eerder onderzoek: ILVO heeft reeds een basis NIRS-kalibratie ontwikkeld voor het schatten van de NDFD van kuilmaïs met de in vitro verteerheid op basis van pensvocht als referentiemethode. Deze kalibratie wordt nu gevalideerd en geupdated met monsters van de seizoenen 2017 en 2018 en van 2019, afkomstig van het officiële rassenonderzoek op het ILVO alsook van het VARMABEL-netwerk (rassenproeven van CIPF en LCV). De onderzoekers plannen voor elk van de 3 jaren een selectie van 20 monsters van het ILVO en 20 van VARMABEL, op basis van het NIRS-spectrum, waarop NDFD met de referentiemethode geanalyseerd wordt. 


Relevantie/Valorisatie

Deze extra voederwaardeparameter 'celwandverteerbaarheid' in de rassenlijst moet de veehouder toelaten een betere keuze te maken van het maïsras in functie van het aandeel maïskuil in zijn basisrantsoen en het type vee. Wij verwachten ook dat de maïs-veredelingsbedrijven met de kennis van NDFD meer gericht de globale voederwaarde van kuilmaïs kunnen verbeteren. Er komen op die manier wellicht specifieke rassen voor verschillende bedrijfsvoeringen op de markt. De nieuwe methodiek vindt zijn directe toepassing bij het officiële rassenonderzoek van het ILVO, alsook bij de rassenvergelijking door andere Belgische netwerken oa het LCV. 

AcroniemRUNDNDFD
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/1931/03/20

ID: 6974519