Activiteiten

Publicaties

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Via welke nieuw te ontwikkelen analytische strategie kan de labeling (vermelding van mogelijks allergene ingrediënten op verpakkingen van verwerkte voedingsmiddelen) juister worden gecontroleerd, specifiek wat betreft pinda, hazelnoten, eieren en melk? Deze onderzoeksvraag staat centraal in het ALLERSENS-project. Veertien voedingsingrediënten die de mogelijkheid hebben om allergische reacties uit te lokken moeten ingevolge Europese wetgeving verplicht vermeld worden op de verpakking van voedingsmiddelen. Zo wil de Europese Commissie de consument maximaal beschermen. Maar een aantal bottlenecks met betrekking tot allergeen detectie (impact van food processing, variabiliteit en inacuraatheid van bestaande methodes, gebrek aan standaarden, …) bemoeilijken het operationeel beleid van zowel de overheid als voedingsproducenten.

Onderzoeksaanpak
We identificeren een set van doelproteïnen en of -peptiden die uniek zijn voor het allergeen én die stabiel zijn tijdens het processen van voedingsmiddelen. De identificatie van deze peptiden zal gebeuren aan de hand van gegevens uit de literatuur en hoge resolutie massaspectrometrische (HRMS) analyse van voedingsmiddelen die de hierboven vermelde allergenen bevatten en die onder gestandaardiseerde en gecontroleerde omstandigheden geproduceerd zijn in de ILVO Food Pilot. Deze unieke en stabiele proteïnen/peptiden gebruiken we finaal in een multi-allergeen LC-MS/MS methode. Via een interne standaard procedure kan deze worden aangewend als een gevalideerde kwantitatieve routine analyse.

Relevantie/Valorisatie
Het Federaal Agentschap voor VoedselVeiligheid (FAVV) krijgt alle resultaten van het project (peptide database, LC-MS/MS methode, vergelijking met bestaande methodes) overgemaakt. Wij plannen verdere verspreiding van de nieuwe analytische strategie door publicatie in peer-reviewed tijdschriften, via klinische en industriële stakeholders. De betrokken wetenschappelijke partners CER/ILVO (NRL allergenen) organiseren ten slotte ook een wetenschappelijk symposium over deze materie.
AcroniemALLERSENS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/1612/08/20

ID: 4257385