Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het doel van dit project is om beschikbare informatie betreffende de Belgische visgronden te groeperen en aan de hand van digitale interactieve kaarten voor te stellen in één online systeem. Op deze manier kunnen beleidsmakers en de sectorvertegenwoordigers (Redercentrale), maar ook de professionele vissers zelf flexibeler en met degelijke gecontroleerde achtergrondinformatie de nodige beslissingen nemen. 


Onderzoeksaanpak

In de eerste helft van het project wordt het informatieplatform ontwikkeld en voegen we een aantal gegevens toe. Dit zijn enerzijds datalagen zoals visserij-inspanning in visuren en landingsdata per soort. Anderzijds plannen we aantal selectielagen over o.a. visserijbeperkingen in mariene beschermde gebieden en in de verschillende ICES-gebieden. In het begin van het tweede jaar wordt een eerste testversie afgetoetst met de eindgebruikers en wordt op basis hiervan het systeem verder ontwikkeld en verfijnd.


Relevantie/Valorisatie

We verwachten dat de digitale informatieve kaarten van Geofish voor de vissers maar ook voor beleidsmakers een dankbare tool wordt om een actueel en accuraat overzicht te bewaren op de (wettelijke) toestand van elke visgrond. Geovis wordt een sector-ondersteunende tool die de visserij activiteiten visualiseert samen met de geografische locaties van andere maritieme sectoren. De Belgische visserijsector staat al een aantal decennia vanuit verschillende kanten onder druk: hoge brandstofprijzen, vangstbeperkingen maar ook de beschikbare visgronden die meer en meer gereguleerd zijn door tal van (Europese) wetten en richtlijnen. Door een intensiever ruimtegebruik in de visgebieden ontstaat er een grotere competitie tussen de visserij en andere maritieme sectoren, en is de handelingsmarge voor de visserijsector beperkter in ruimte en tijd.  

AcroniemGEOVIS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum31/12/1730/06/20

ID: 5632188