Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Binnen de voedingsindustrie behoort de sector van de voedingssupplementen tot de snelst groeiende. Onder andere de toenemende aandacht voor gezondheid en ziektepreventie, de stijging van bepaalde populatiegroepen (vb. ouderen, mensen met een onderdrukt immuunsysteem, …) en globalisering (i.e. internethandel) dragen daar in sterke mate toe bij. Echter, voedingssupplementen kunnen plantencomponenten bevatten die toxisch zijn en/of negatief kunnen interageren met bepaalde geneesmiddelen of therapieën.


Vandaag de dag ontbreekt het aan gestandaardiseerde, specifieke en voldoende gevoelige detectiemethodes voor een brede waaier van  plantentoxines in voedingssupplementen. Er is ook nood aan een prioritering van de plantentoxines waarop moet gefocust worden. Dit  ANAPLANTOX onderzoeksproject beantwoordt aan beide knelpunten.

Onderzoeksaanpak
Om prioriteiten te vinden qua plantentoxines in voedingssupplementen bekijken we eerst welke er relevant zijn binnen het Belgisch wetgevend kader. We stellen daarvoor een database op met de voorhanden zijnde toxicologische data, de prevalentiedata en indien mogelijk de consumptiedata. Vervolgens stellen we de tandem vloeistofchromatografische-massaspectrometrische methodes (LC-MS/MS) op punt om meerdere plantentoxines specifiek en voldoende gevoelig te detecteren/kwantificeren in verschillende voedingssupplementenmatrices (poeders, tabletten, vloeistoffen, …). Enerzijds wordt hierbij de methodologie (extractie en detectie/kwantificatie) voor kleine molecules geoptimaliseerd en anderzijds deze specifiek voor proteïnen (mogelijk met incorporatie van LC-hoge resolutie massaspectrometrie (LC-HRMS)). Hierbij proberen we zoveel mogelijk toxines in één methode simultaan te analyseren. Na ontwikkeling van deze methodologieën gebeurt een extensieve validatie (zowel intra- en interlaboratorium validatie volgens Beschikking 2002/657/EC) om de performantie van de ontwikkelde methodes te evalueren. Tevens vergelijken we deze performantie met bestaande screeningsmethodes. Tot slot wordt een internationale ringtest ingepland.

Relevantie/Valorisatie
Algemeen kan gesteld worden dat dit project voor de bevoegde autoriteiten, de producenten van voedingssupplementen en de analytische laboratoria bijdraagt tot een verbeterde kennis én het ter beschikking komen van gevoelige analysemogelijkheden. Dit komt op termijn zeker ten goede aan een hogere voedselveiligheid voor de consument. Het onderzoeksproject is gericht op het genereren van kennis omtrent de toxicologische relevantie, de daarbij vereiste methodologieën voor de detectie en de kwantificatie van plantentoxines in voedingssupplementen. Wij plannen om de bekomen resultaten, en meer algemeen de kennis vergaard in het ANAPLANTOX-project te verspreiden via een workshop. Er komen zeker (inter)nationale publicaties en presentaties (posters/lezingen). In de mate van het mogelijke zetten we de resultaten ook om in wetenschappelijk gebaseerde adviezen voor de sector en voor het beleid.  
AcroniemANAPLANTOX
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/02/1713/11/19

ID: 4894459