Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Een vissersvaartuig dat pulsvisserij toepast is tot op heden doorgaans gericht op één welbepaalde doelsoort. De apparatuur (pulstuig) wekt één type elektrisch veld op. Om de tijdsefficiëntie te verhogen en kosten te besparen wil dit project een technologie ontwikkelen die het mogelijk maakt twee types elektrische velden te genereren, één specifiek voor grijze garnaal als doelsoort en één voor tong als doelsoort. Wanneer een vaartuig dan overstapt op een andere doelsoort hoeft de visser niet langer het ganse tuig van boord te halen, inclusief de boordinfrastructuur, en hoeft hij die niet langer te vervangen door andere apparatuur. Een pulstuig dat beide pulstypes combineert laat toe het ganse jaar door te vissen met dezelfde apparatuur.

Onderzoeksaanpak
ILVO speelt in dit project een ondersteunende rol op zee. Voor de optimalisatie van het vistuig voorziet ILVO in onderwaterobservaties van het vistuig in actie. Wij evalueren de werking van het combi-pulstuig aan de hand van gedetailleerde vangstanalyses van zowel commerciële vissoorten, niet-commerciële vis en invertebraten. Wij maken de vergelijking met een extra reeks vangstanalyses aan boord van een traditioneel boomkorvaartuig, dat tegelijk opvist met de  combipulsvisser.

Relevantie/Valorisatie
In dit project ontwikkelen ILVO samen met de private partners Zeevisserijbedrijf P.A. Baaij en Zn, en Delmeco Fishing Technologies een pulssysteem en vistuigen waarmee zowel de platvisvisserij als de garnalenvisserij kan worden beoefend. Voor de private partners én voor de toekomstige kandidaat pulsvissers is het belangrijk om te beschikken over objectieve efficiëntiecijfers.
AcroniemCOMBIPULS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/07/1228/02/15

ID: 4153260