Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

FIBRAXFUN mikt op de ontwikkeling en grondige karakterisatie van nieuwe types van tarwe, met hoge gehaltes aan voedingsvezel. De onderzoekers zetten beyond state-of-the-art technologie in om de diverse structuren van arabinoxylaan (AX) in de tarwebloem te bestuderen, en de daaraan gerelateerde eigenschappen die een effect hebben op het broodbakproces. De bedoeling is om de kennis te optimaliseren zodat het gehele broodbakproces wordt doorgrond. Doel is ook om andere voedingsproducten zoals ontbijtgranen, pastas en andere deegwaren met verhoogde voedingsvezel de kans te geven te worden ontstaan. 


Onderzoeksaanpak

We testen nieuwe tarwetypes met hoge AX gehalte (2.0 - 4.5%) op meerdere locaties en gedurende meerdere jaren om de impact van teelttechniek en op AX gehalte en de extraheerbaarheid te bestuderen. We zoeken nieuwe bronnen van hoog AX gehalte bij tarwe, rogge en triticale. We doen een karakterisatie met behulp van genomics tools, zodat er nieuwe veredelingsinitiatieven mogelijk worden. We ontwikkelen beyond state-of-the-art AX nuclear magnetic resonance (NMR) karakterisatie technieken en we gebruiken die om de structuur en de physico-chemische eigenschappen van de bloem met hoge AX gehaltes te beschrijven. We verzamelen data in relatie tot de enzymatische degradeerbaarheid. We brengen relaties in kaart tussen structuur en functie van de AX gedurende klassieke gist-gebaseerde en gedurende zuurdesem gebaseerde broodproductie.


Relevantie/Valorisatie

De tarweverwerkende industrie met typische producten zoals brood en banket, koekjes, pasta en ontbijtgranen is een belangrijke sector in Vlaanderen. FIBRAXFUN past perfect in de roadmap van Flanders' Food onder de naam 'van graan tot brood'. Veredelingsbedrijven van tarwe krijgen met dit project tools aangereikt om te screenen en te veredelen naar tarwetypes met hogere gehaltes aan voedingsvezel. Nieuwe inzichten openen de weg naar gezonde voedingsproducten (brood, banket, wafels, koeken en ontbijtgranen), naar nieuw samengestelde dierenvoeders op basis van nieuwe bloemtypes en naar nieuwe ingrediënten rijk aan voedingsvezel als co-product van de industriële graanverwerking.


Financiering
VLAIO
AcroniemFIBRAXFUN
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/1931/08/23

ID: 7347923