Activiteiten

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit project mikt op nieuwe technologische mogelijkheden in de productie van sappen, voor de Vlaamse fruit- en groenteverwerkende bedrijven. Doel is om de kwaliteit (smaak, kleur, …) van hun huidige producten (sappen) te verhogen of om innovatieve producten (nieuwe samenstellingen, behoud van nutriënten, consistenties, ...) op punt te stellen en zodoende productdifferentiatie te realiseren. Concreet gaat het om de optimalisering van verschillende state-of-the-art processtappen (en de koppeling ervan) die toelaten sappen of purees met maximaal kwaliteitsbehoud te produceren. Er wordt samengewerkt met een groep geïnteresseerde bedrijven. Zij kiezen ervoor om te focussen op appel- en wortelsap en op wortel- en boerenkoolpuree.

Onderzoeksaanpak
Dit project onderscheidt zich van andere onderzoeksprojecten door combinaties van procestechnologieën te bestuderen. De onderzoekers maken gebruik van Inert Gas (IG) vermaling en Low Oxygen (LO) persen in combinatie met High Hydrostatic Pressure (HPP), Pulsed Electric Field (PEF) en Radio Frequency (RF) pasteurisatie. De IG-LO-technologie wordt geoptimaliseerd voor elk type eindproduct (appel- en wortelsap, wortel- en boerenkoolpuree), HPP en PEF voor appel- en wortelsap en HPP en RF voor wortel- en boerenkoolpuree. Na de optimalisatiestap wordt per product de IG-LO-technologie gecombineerd met de pasteurisatietechnologieën op pilootschaal. We vergelijken met thermische pasteurisatie. Bijkomend maken we een kosten-batenanalyse, waardoor de bedrijven meteen een inschatting kunnen maken van de economische haalbaarheid van deze technologieën.

Relevantie/Valorisatie
Hoewel de voorbije jaren reeds verschillende initiatieven zijn genomen om gerichte kennisopbouw en –verspreiding rond het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van innovatieve maal-, pers-, en conserveringstechnologieën bij voedingsbedrijven te brengen, blijft de industriële implementatie ervan beperkt in Vlaanderen. Dit project ambieert geslaagde valorisaties door de slimme participatie van bedrijven, de multidisciplinariteit (meerdere technieken en economie) en de aandacht voor toepasbaarheid en concrete marktvragen. Intussen zijn de resultaten er. De Vlaamse fruit- en groenteverwerkende bedrijven beschikken voortaan over meer mogelijkheden om (bewezen) meer kwaliteiten (smaak, kleur, …) in hun sappen en purrees te behouden.  Productdifferentiatie is binnen handbereik. Er bestaat meer inzicht over de toepassing van de innnovatieve verwerkingstechnologie en hun impact op de beoogde producten.
AcroniemHIGHQJUICE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/1630/04/19

ID: 4806036