Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Hoe kan berengeur bij intacte beren en immunocastraten op een betrouwbare en snelle manier gedetecteerd worden aan de slachtlijn? Doelstelling binnen dit Europees project is om de snelle methoden voor de detectie van berengeur aan de slachtlijn die momenteel gebruikt worden of in ontwikkeling zijn te identificeren en te evalueren. Voorwaarde voor een goede detectiemethode is dat met deze methode een groot aantal stalen op een korte tijd geanalyseerd kunnen worden met voldoende hoge gevoeligheid, herhaalbaarheid en correctheid.

Onderzoeksaanpak
Op basis van zowel literatuur als een bevraging bij de slachthuizen in Europa en enkele andere landen zoals USA, Canada, Brazilië en Nieuw-Zeeland lijsten we op welke sensorische en analytische detectiemethodes er momenteel gebruikt worden of in ontwikkeling zijn. Via gesprekken met de sector en via literatuurgegevens brengen we de voorwaarden in kaart (industriële toepasbaarheid, haalbaarheid en kostprijs) waaraan een detectiemethode moet voldoen. Zo verkrijgen we een lijst met de meest relevante methodes. Tijdens een internationale workshop met zowel vertegenwoordigers van de industrie als van onderzoekers wordt deze lijst verder opgesplitst in korte en lange termijn oplossingen voor de detectie van berengeur. Deze methoden zullen finaal via een ringtest geëvalueerd worden op vlak van gevoeligheid, herhaalbaarheid en correctheid. Het resultaat is een finale ranking van de geteste methodes.

Relevantie/Valorisatie
Tot op heden bestaat er geen geharmoniseerde, snelle en betrouwbare methode voor de detectie van berengeur aan de slachtlijn. Een aantal methodes worden toegepast of zijn in ontwikkeling, maar de bruikbaarheid en betrouwbaarheid zijn niet gekend. We verwachten van dit project een lijst van de detectiemethoden die geëvalueerd en getest zijn op basis van verschillende criteria voor bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Deze lijst zal richting geven aan de sector voor de verdere harmonisatie en ontwikkeling van snelle detectiemethoden voor berengeur.

Financiering
DG SANCO

Externe partner(s)
DMRI
IFIP –INSTITUT DU PORC
Institut de Recerca I Technologia Agreoalimentaries
Nofima
Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)
Ugo
UWE
AcroniemBOARCHECK
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum17/12/1216/06/14

ID: 4155030