Activiteiten

Publicaties

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Het doel van dit project is om veensubstraten langer te gebruiken. Op het sierteeltbedrijf Pieters Jozef & Luc wordt reeds twee jaar geïnvesteerd in het opwaarderen en hergebruiken van afgeteelde veen- en perlietsubstraten, afkomstig van aardbei- en komkommertelers in de buurt. Dit bedrijf wil, samen met het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), dit bewarings- en verwerkingsproces grondig onder de loep nemen en waar nodig bijsturen, optimaliseren en verduurzamen. Vanuit de overtuiging dat deze materialen kunnen herwerkt worden tot een kwaliteitsvolle potgrond, wordt dit proces ook getoetst aan het wettelijk kader.

Onderzoeksaanpak
Na het gebruik in een bepaalde teelt willen we deze materialen opnieuw als grondstof gebruiken voor een andere teelt. We zetten deze toepassing verder op punt via het optimaliseren van het verwerkingsproces via stoombehandeling. De efficiëntie van het hygiënisatieproces wordt getest voor plant pathogene schimmels, taxuskever en onkruidzaden. De kwaliteit van het verwerkte teeltsubstraat wordt beoordeeld op basis van zowel de fysico-chemische als de biologische eigenschappen, en de bemesting en samenstelling wordt bijgestuurd. De gehygiëniseerde substraten worden zo opgewaardeerd tot een eindproduct inzetbaar voor diverse teelten, en worden binnen ReGrow4C voor enkele typegewassen getest.

Relevantie/Valorisatie
De ontginning van veen staat sterk ter discussie omdat veengebieden als uniek habitat worden beschouwd voor beschermde plant- en diersoorten. Bovendien gaat de extractie van veen gepaard met een belangrijke CO2-uitstoot. Elke kubieke meter veen die kan hergebruikt worden, levert een duidelijke emissiereductie op, en leidt tot een lagere impact op het klimaat. Het direct hergebruik van afgeteelde veen- en perlietsubstraten vormt een nieuwe piste binnen het toegepast onderzoek rond valorisatie van reststromen. ReGrow4C zal leiden tot het lokaal hergebruik van teeltsubstraten, en een lokale afzet voor dit opgewaardeerde teeltsubstraat. Het project levert meer stuurbaarheid in beschikbaarheid en samenstelling van stek- en teeltsubstraat voor de sierteler op, maar eveneens voor groentetelers en telers van klein fruit.

Externe partner(s)
JoLuPlant
PCS - Proefcentrum voor de Sierteelt
AcroniemREGROW4C
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/12/1731/10/19

ID: 5901478