Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Welke discoursen bestaan er binnen de Vlaamse biologische markt, het beleid en de landbouwsector? Hoe beïnvloeden deze verschillende discoursen elkaar? Welke invloed heeft dit op ontwikkelingen binnen de biologische landbouw in Vlaanderen? Het onderzoek heeft als doel om diepgaand inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de biologische landbouw in Vlaanderen en zijn uitdagingen. Binnen het onderzoek neemt de rol van actoren en hun onderlinge interacties in netwerken en coalities een prominente plaats in.

Onderzoeksaanpak
We organiseren een kwalitatieve dataverzameling met semi-gestructureerde interviews, geselecteerde documenten en participatieve observaties. We analyseren deze data volgens technieken en inzichten uit de actor netwerk theorie (ANT),  de kritische discourse analyse en de sociale netwerktheorie. We verwerven inzichten in de discoursen binnen de (biologische) landbouwsector, de markt en het landbouwbeleid en de invloed hiervan op de ontwikkeling van de biologische sector  in Vlaanderen in de voorbije decennia.

Relevantie/Valorisatie
De biologische productie in Vlaanderen groeit langzamer dan de vraag naar biologische producten. Eind 2012 telde Vlaanderen 299 bioboeren die samen ongeveer 0,8% van het landbouwareaal in Vlaanderen bewerkten.  Dat ligt ver onder het Europese gemiddelde van 5,6% (2011).  Wij verwachten dat nieuwe inzichten in de rol van actoren, hun onderlinge interacties en de impact hiervan op het beleid en de sector van nut kunnen zijn om inspanningen en acties ter uitbreiding van de biologische landbouwproductie wetenschappelijk te ondersteunen en te helpen om de efficiëntie, effectiviteit van nieuwe acties en maatregelen te verhogen.
AcroniemBIOACTORS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/06/111/01/17

ID: 4160941