Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Dit project gaat over daklandbouw. Het Gentse bedrijf ROOF FOOD heeft de ambitie om zijn eigen concept en ervaring omtrent professioneel moestuinieren op platte daken te delen. ILVO en de CV INNEC zijn partners in dit project, dat als doel heeft een blauwdruk uit te werken voor initiatiefnemers die met het concept aan de slag willen. De risico’s en vragen die bij nieuwkomers opduiken zijn: 1. een realistische inschatting van de kostprijs enerzijds en de mogelijke meerwaardecreatie van dakmoestuinen aan de ene kant. 2. een gebrek aan specifieke begeleiding. 


Onderzoeksaanpak

Roof Food zelf wordt in samenwerking met de partners uitgebouwd als inspirerende voorbeeldcase. Daarbij ligt een klemtoon op de circulariteit van het daklandbouw-project. We testen het samenwerkingsmodel in de praktijk voor een externe opdrachtgever. Zo ontstaat een tweede voorbeeldcase. De leerlessen uit deze twee cases vormen,  samen met de brede ervaring van de projectpartners, de basis om onzekerheid van potentiële initiatiefnemers weg te nemen. Het project bewaakt zijn open karakter: andere relevante experts kunnen nog gedurende de loop van het project instappen. 


Relevantie/Valorisatie

De projectpartners gaan ervan uit dat goede voorbeeldcases en een centraal aanspreekpunt cruciale katalysatoren zijn voor een groei in het aantal dakmoestuinen. Verwacht wordt dat we de drempels verlagen door in te zetten op circulariteit van daklandbouw en door de productiviteit te verhogen.


Externe partner(s)
Roof Food
AcroniemROOF FOOD
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/12/1830/11/20

ID: 6745528