Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

<strong>Centrale onderzoeksvraag/doel</strong><br /><div>Ritnaalden, de larven van kniptorren (Elateridae), zijn een groeiend probleem. Ze worden momenteel beschouwd als één van de schadelijkste bodeminsecten in de akker- en tuinbouw. Door hun polyfage karakter en hun meerjarige levenscyclus zijn deze keverlarven moeilijk te beheersen. De toegelaten middelen voor de geïntegreerde teelt blijken onvoldoende efficiënt om economische schade te voorkomen en bovendien niet in alle teelten toepasbaar. Het doel van dit IWT-LA traject is het ontwikkelen van een teeltoverschrijdend ritnaaldencompendium voor de landbouwer, steunend op drie IPM pijlers (observatie in de teelt, schadedrempels als beslissingsinstrument en bij voorkeur niet-chemische beheersingstechnieken). &nbsp;</div><br /><strong>Onderzoeksaanpak</strong><br /><div>Op basis van een op te bouwen dataset (plaagmonitoring, klimaat-, teelt- en perceelsgebonden factoren,..) en statistische analyse worden de determinerende factoren, de relatie tussen de populatie ritnaalden en de schade, en de optimale praktijkrelevante bemonsteringstechniek in beeld gebracht. De bekomen risico-evaluatie vormt de basis voor de daarop volgende beslissing over een beheersingsaanpak. Verschillende beheersingsmethoden worden onderzocht, onder meer BCA’s selectieve chemische middelen. We kijken naar hun compatibiliteit met de innovatieve ‘attract &amp; kill’-beheersingsstrategie. Op deze manier streven we naar een meer gerichte beheersing en een felle reductie van selectief chemisch insecticidengebruik. Wegens de geringe hoeveelheid product per m² wordt het gebruik van BCA’s bovendien haalbaar voor de praktijk. </div><br /><strong>Relevantie/Valorisatie</strong><br /><div>Om de gegenereerde praktijkklare kennis een permanent karakter te geven, wordt het ritnaaldencompendium geïntegreerd in een bestaande online tool van het Landbouw Applicatie Platform (<a href="https://lap.inagro.be">https://lap.inagro.be</a>). Met de realisatie van het ritnaaldencompendium biedt het projectconsortium de Vlaamse landbouwer tegen een betaalbare vergoeding een omvattend instrument om de plaag van ritnaalden te beheersen via een geïntegreerde en haalbare aanpak.</div><br/><div><strong> Externe partner(s)</strong><br />Inagro<br />Nationale Proeftuin voor Witloof</div>
AcroniemIWT-RITNAALDEN
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/1531/03/19

ID: 4157830