Activiteiten

Publicaties

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Om de geuremissie van varkensstallen in Vlaanderen te reduceren is er nood aan meer efficiënte en betaalbare technieken. Dit IWT LA traject heeft als doel om dergelijke technieken te ontwikkelen, om ze beschikbaar te stellen van de varkenssector en om ze daadwerkelijk ingang te doen vinden. Het onderzoeksteam bekijkt daarbij ook de inzetbaarheid van relevante combinaties van technieken op hun potentieel om geur te beheersen, en dit voor verschillende bedrijfstypes. Ten slotte is het ook de bedoeling om binnen het project testplatformen te ontwikkelen waarmee nieuwe technieken voor emissiereductie kunnen uitgetest worden in samenwerking met toeleverbedrijven.

Onderzoeksaanpak

Bij de ontwikkeling en evaluatie van diverse emissiereducerende technieken en strategieën combineren we laboratoriumexperimenten, praktijkproeven en modelering (o.a. CFD of Computational Fluid Dynamics). We focussen vooral op stalventilatie, luchtbehandeling en luchtgeleiding buiten de stal. Het gros van de praktijkproeven vindt plaats in het nieuwe varkenscomplex van ILVO/AUGent dat specifiek is uitgerust voor dergelijk onderzoek. De kennisoverdracht gebeurt via het uitvoeren van geuraudits, het organiseren van lerende netwerken, demonstraties en projectspecifieke dienstverlening (o.a. via de testplatformen).Relevantie/Valorisatie
In het kader van de vergunningverlening voor varkensstallen is het essentieel dat de sector kan beschikken over efficiënte en betaalbare technieken voor de reductie van geuremissie. Naast de grote relevantie voor de praktijk is dus ook het beleidsaspect hier van cruciaal belang. In samenwerking met toeleverbedrijven kunnen er parallelle onderzoeks- en ontwikkelingspistes gegenereerd worden via de testplatformen. Evenzeer wordt er aansluitend beleidsondersteunend onderzoek nagestreefd. De projectvalorisatie sluit nauw aan bij de werking van VEMIS (o.a. website, ledenplatform, beleidsplatform en platform wetenschap) waarin ILVO één van de trekkende partners is.

Financiering
IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

Externe partner(s)
Inagro
Innovatiesteunpunt Boerenbond
Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
AcroniemBLESPIGS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1431/12/17

ID: 4150750