Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Dit project gaat op zoek naar een haalbare manier om met aaltjes besmette restaarde vanuit de vollegronds groententeelt en de aardappelteelt aaltjesvrij te krijgen en het besmettingsrisisco tussen de akkers dus te verminderen. De lokale verspreiding van aaltjes gebeurt vooral passief, via besmette grond, water en geïnfecteerde plantendelen. Echter, voor de verspreiding op lange afstand, nl. tussen velden, bedrijven en zelfs landen, vormt restaarde een gevaar. Restaarde komt mee met geoogste aardappelknollen en wortelgroenten en wordt bij de verwerker of verpakker verwijderd. Zeker voor aardappelen aangevoerd uit andere landen is dit een probleem wegens de Europese wetgeving inzake het transport van grond. Theoretisch kan men dergelijke 'ingevoerde' restaarde stockeren, hergebruiken buiten de landbouw of inunderen. Geen van die oplossingen zijn in de Vlaamse context makkelijk praktisch te realiseren (ruimte en omgeving).


 


Onderzoeksaanpak

In een eerdere studie door ILVO bleek het mogelijk om quarantaine wortelknobbelnematoden in (rest)aarde te doden via verhitting. Dit onderzoek, uitgevoerd op labo-schaal, wordt nu uitgebreid met aardappelcysten en getest op praktijkschaal. Partner UGent onderzoekt de mogelijkheden om de aanwezige nematoden af te doden door opwarming van restaarde via innovatieve technologie op de site van de aardappelverwerkende industrie. Partner Bodemkundige Dienst van België gaat na of de landbouwkundige kwaliteit van de restaarde voldoende hoog blijft na opwarming.


 


Relevantie/Valorisatie

Het uiteindelijk doel van deze haalbaarheidsstudie is de blue print van een pilootinstallatie die semi-industrieel kan ingezet worden bij een aardappelverwerker voor verder onderzoek. Ook de economische kosten/baten van een dergelijke installatie worden grondig doorgelicht. Bij een positief resultaat kan de sector een prototype ontwikkelen (pilootlijn) voor demonstratie en validatie. Zowel aardappel- als groentenverwerkende bedrijven zijn potentiële afnemers voor deze technologie.


 


Financiering
IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

Externe partner(s)
BDB - Bodemkundige Dienst Van België
Flanders' Food
UGent - Fac. Ingenieurswetenschappen en Architectuur
AcroniemRESTAARDECIRCULAIR
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/1830/04/19

ID: 6144370