Activiteiten

Publicaties

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Dit onderzoeksproject, dat deel uitmaakt van het transnationale EUPHRESCO netwerk, bouwt de ILVO- expertise rond de Little Cherry ziekte bij kersen verder uit. Het project heeft de bedoeling om de knowhow rond verspreiding, epidemiologie en diagnostiek te delen met een grote groep van internationale belanghebbenden. Concreet werkt het projectconsortium hier aan betere en meer gestandaardiseerde detectie van de ziekte, rekening houdend met de grote variabiliteit van de 2 betrokken virussen die de ziekte veroorzaken. We brengen in kaart hoe intensief de ziekte regionaal voorkomt in Europa (epidemiologie) en welke factoren een rol spelen in de verspreiding (welke vectoren? Welke reservoirplanten, andere dan Prunus soorten in de fruit- en sierteeltsector? Welke teeltpraktijken, enz.). Little Cherry Virus of LChV kan economische en ecologische schade veroorzaken. Besmette zoete en zure kerselaars geven bijvoorbeeld veel minder en extreem kleine vruchten.


Onderzoeksaanpak

ILVO verzamelt via een uitgebreide bestaand wetenschappelijk netwerk een serie Europese LChV isolaten, en bij uitbreiding ook enkele niet-EU isolaten, die onder de EU quarantaine-wetgeving vallen. Onderzoek hierop vergroot de kennis rond de verspreiding en de complexiteit en variabiliteit van de ziekte. Tegelijk verbreden we de keuze en de efficiëntie van de bestaande detectiemethoden, onder meer door het uitwisselen van ervaring binnen en buiten het onderzoeksconsortium, maar ook via een vergelijkende test tussen laboratoria. Dit zal helpen om, samen met de kennis rond de variabiliteit van beide virussen (LChV-1 en LChV-2) de detectiemethodiek te standaardiseren.


Relevantie/Valorisatie

We verwachten dat onze aanbevelingen rond diagnostiek leiden tot een EPPO standaard. De betere diagnosetechniek kan in landen waar men tot voor kort de ziekte nog niet opvolgde mogelijk leiden tot een eerste vaststelling, en/of tot de ontdekking van andere virussen en/of varianten van de gekende little cherry virussen die een rol spelen in deze ziekte. Het project draagt bij tot een probater internationaal beleid inzake aanvullen van de kennis in PRA studies (Pest Risk Assessment) en statuskaarten. Ook de sensibilisering rond de EU-wijde verspreiding en beheersing van LChV krijgt een duw in de rug.


Financiering
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
AcroniemFOD-EURAVELCH
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/05/1730/04/19

ID: 5157529