Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Kalversterfte in de vleesveehouderij betekent een groot financieel verlies. Vaak blijven de oorzaken onbekend en kan de veehouder niets doelgericht veranderen het probleem te beperken of te verhelpen. Als gevolg hiervan blijft de kalversterfte (te) hoog. Vaak gaat de kalversterfte ook nog eens gepaard met extra uitgaven voor diergeneeskundige zorgen. Door de oorzaak van de sterfte na te gaan, kan het probleem verholpen worden.

Onderzoeksaanpak
Via een multidisciplinaire aanpak zal gepoogd worden om de oorzaken van sterfte  in kaart te brengen: fokkerij en genetica, en voeding en management. Daarvoor wordt samengewerkt met verschillende partners. Er worden ±25 bedrijven geselecteerd die aan boekhouding doen en met minstens 40 Witblauwe dikbilkoeien.  Dode kalveren worden aan autopsie onderworpen. Bij zieke dieren zal faeces en/of bloed onderzocht worden om de ziekteoorzaak te achterhalen. De genetica van het kalf en de voeding en het management van koe en kalf zullen nagegaan worden in geval van sterfte.

Relevantie/Valorisatie
In de eerste plaats zullen de geïnteresseerde vleesveehouders worden bereikt die bij het project betrokken zijn.


Daarnaast zal ook de ganse zoogkoeiensector voordeel halen uit de opgedane ervaring van het onderzoek en de voorlichting. De verspreiding van de resultaten zal gebeuren via bedrijfsbezoeken, infosessies voor de betrokken veehouders en studiebijeenkomsten voor alle vleesveehouders en de landbouwpers. Er zal ook op regelmatige basis een nieuwsbrief verstuurd worden aan de deelnemende bedrijfsleiders en aan alle geïnteresseerden.

Externe partner(s)
ABS - Algemeen Boerensyndicaat
Boerenbond
DGZ - Dierengezondheidszorg Vlaanderen
Ugent - Fac. Diergeneeskunde
VRV
AcroniemKALFSTER
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/1031/03/12
  • Fiems, Leonel, (Voormalig Onderzoeker)

ID: 4148282