Publicaties

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Klaverkanker, veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia trifoliorum, kan tijdens de winter ernstige schade veroorzaken aan rode klaver gewassen. Deze ziekte is moeilijk te bestrijden en er zijn geen rode klaver rassen volledig resistent. Veredeling naar meer resistentie wordt vertraagd doordat er geen goede kunstmatige infectie methoden (bio-toetsen) bestaan. Bovendien ontbreekt er kennis i.v.m. de genetische diversiteit van de pathogeen. In dit project worden de diversiteit en agressiviteit van de pathogeen onderzocht op Europese schaal. Daarnaast stellen we een nieuwe bio-toets op en bekijken we de overerving van de resistentie tegen Sclerotinia in rode klaver.

Onderzoeksaanpak
Eerst wordt de genetische diversiteit van een groot aantal Sclerotinia trifoliorum isolaten uit diverse Europese landen nagegaan d.m.v. een AFLP analyse. Daarnaast wordt een nieuwe bio-toets ontwikkeld die bruikbaar is in veredelingsprogramma’s. Deze bio-toets wordt dan gebruikt om de agressiviteit van een subset isolaten na te gaan en om een grote collectie rode klaver rassen te screenen op resistentie. Tenslotte worden paarkruisingen uitgevoerd tussen resistente en vatbare planten. Een screening van het nageslacht met de bio-toets zal een idee geven van de overerfbaarheid en van het aantal betrokken genen.

Relevantie/Valorisatie
De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en worden gebruikt in het ILVO veredelingsprogramma van rode klaver. Dit kan zich vertalen in nieuwe rode klaver cultivars met een duurzamere resistentie tegen klaverkanker.
AcroniemSCLEROTINIAKLAVER
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/11/0831/03/13

ID: 4150422