Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Italiaans raaigras is een kortlevend (± 2 jaar) voedergras dat door de rundveehouder onder maai-omstandigheden uitgebaat en ingekuild wordt. Vaak wordt Italiaans raaigras in het najaar ingezaaid en na een maaisnede in het voorjaar onmiddellijk gevolgd door een teelt van mais of blijft het een groeiseizoen aanliggen waarna het in het daaropvolgend jaar na een voorjaarssnede door een andere teelt vervangen wordt. De veredeling richt zich dan ook  op een snelle groei vroeg in het voorjaar en een grote jaaropbrengst. Omwille van de smakelijkheid is kroonroestresistentie belangrijk. Verder verdienen de verteerbaarheid en het suikergehalte aandacht. Om de zaadprijs te drukken is een goede zaadproductie belangrijk. Bij de eenjarige versie Westerwolds raaigras zijn vooral snelle opbrengst en roestresistentie belangrijk.


 

Onderzoeksaanpak
Aangezien kroonroest de belangrijkste ziekte is bij raaigras worden via kunstmatige roestinfectieproeven roestgevoelige planten in het verdere veredelingsprogramma uitgesloten. Diploïde en tetraploïde genotypes worden gedurende 1 jaar op het veld beoordeeld. Op basis van vooral voorjaarsgroei worden de beste planten gekloond. Wij bepalen de zaadproductie op deze klonen. Nakomelingen van klonen met goede  zaadproductie worden gezaaid in opbrengstproeven, waarin naast opbrengst ook verteerbaarheid en suikergehalte worden vastgesteld. De klonen met de beste nakomelingen zijn het uitgangsmateriaal voor nieuwe synthetische rassen. Wegens de korte levensduur van Westerwolds raaigras wordt familieselectie in plaats van kloonselectie toegepast.


 

Relevantie/Valorisatie
Italiaans raaigras wordt vooral aangelegd als tijdelijk grasland, waarvan het areaal in Vlaanderen ruim 50.000 ha bedraagt. Daarnaast wordt het ook als groenbemester ingezaaid. Als ingekuild voedergras is het een belangrijke bedrijfseigen eiwitbron in het winterrantsoen van melkvee. Uit het ILVO-veredelingsprogramma komen nieuwe cultivars die de boer een goede opbrengst en voederkwaliteit garanderen. De aandacht voor de zaadopbrengst komt ten goede aan de vermeerderaars waarvan een deel in Vlaanderen gevestigd is. Resultaten van onderzoeksprojecten rond groei, ontwikkeling en genetica bij raaigras vinden ook toepassing in het veredelingsprogramma van Italiaans raaigras.


 
AcroniemITALIAANSGRAS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/07 → …

ID: 4154426