Activiteiten

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project VISTools 1 steunt op een samenwerking tussen de visserijsector en de wetenschap en gaat uit van het vissersvaartuig als dataplatform. De centrale doelstelling is om visserij-informatie, automatisch verzamelt aan boord van elk vaartuig, te centraliseren en een koppeling te maken met bestaande dataplatformen. De koppeling van deze nieuwe bron van visserij-informatie met bestaande data laat het ontwikkelen van een aantal aan boord en online toegankelijke, informatieve tools toe.


Onderzoeksaanpak

De casus in VISTools I vertrekt vanuit een voorgeschiedenis: de verwezenlijkingen van Pedro Rappé, bemanningslid aan boord de Z.483 (reder Dany Vlietinck), die de kiem van een dataplatform aan boord van een Belgisch vissersvaartuig legde. Rappé is via Omni-C NV partner geworden in het VISTools-project. We zetten het netwerk op en beginnen de data te verzamelen aan boord van de Z.483. De ontwikkeling van het databeheer en de software gebeurt door ILVO in nauwe samenwerking met de betrokken partners. 


Relevantie/Valorisatie

Het doel van deze tool is om geautomatiseerd sensordata te verzamelen, te rapporteren en zo de bemanning, schipper en reder feedback te bezorgen over de economische performantie van hun vaartuig. Het betreft onder meer informatie over de verwachte opbrengst per sleep en per trip, visualisatie van de actuele vangstsamenstelling, brandstofkost enz. 


Financiering
EFMZV
FIVA

Externe partner(s)
Omni-C
AcroniemVISTOOLS – LUIK 1
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1831/12/19

ID: 6498169