• Hervé De Clercq
  • Christel Van Ceulebroeck
  • Frans Croon
  • Louis De Bruyn
  • Dirk Reheul
  • Femke Temmerman

Bekijk grafiek van relaties

In het kader van het ADLO-project 'Genetische diversiteit groenten in actie' zijn bij prei een aantal oude rassen en telerselecties vergeleken met nieuwe rassen in eenzelfde proef op het ILVO in merelbeke. De bedoeling is om de genetische diversiteit in prei te demonstreren en daarbij na te gaan voor welke kwaliteiten de nieuwe rassen verschillen van de oude. Hierbij rijst dan de vraag: bezitten de oude rassen en telerselecties kwaliteiten die waardevol kunnen zijn voor moderne en toekomstige preirassen.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftProeftuinnieuws
Volume21
Pagina's (van-tot)32-35
Aantal pagina's4
StatusGepubliceerd - 16-nov-2012
EventGenetische diversiteit in groentegewassen in actie - , België
Duur: 1-jan-201031-dec-2011

ID: 745835