Bekijk grafiek van relaties

Agro-ecologie kan een rol spelen in een transitie naar een meer duurzaam landbouw- en voedingssysteem. Om die reden moet het beleid volop inspanningen leveren om agro-ecologie meer ingang te doen vinden bij de Vlaamse land- en tuinbouwers en bij uitbreiding in de hele maatschappij. Dat kan onder meer door een meer holistisch landbouwbeleid te voeren, ervaringsgericht leren aan te moedigen en agro-ecologie meer mee te nemen in alle bestaande vormen van educatie. Dat is de voorlopige conclusie van een onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVilt vzw
StatusGepubliceerd - mrt-2017
EventSlotevent: Agro-ecologie in land- en tuinbouweducatie - Zebrastraat NV, Gent, België
Duur: 23-feb-201723-feb-2017

ID: 5012546