Bekijk grafiek van relaties

Welk eindbeersperma levert de beste biggenkwaliteit, vleesvarkensgroei, voederconversie en karkaskwaliteit? Om de varkenshouders te helpen de juiste beer voor hun bedrijf te kiezen, startte ILVO in 2017 op vraag van de sector met de testwerking van eindberen. Sinds maart zijn hierin nu ook de voederconversie en groeiresultaten beschikbaar, wat vergelijking van eindberen van diverse genetica nog beter mogelijk maakt.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftLandbouwleven
ISSN0772-7240
StatusGepubliceerd - 24-jun-2019

ID: 7301198