Bekijk grafiek van relaties

Op 8 maart 2018 lanceerde minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege het “Strategisch Plan Biologische Landbouw 2018-2022” met als centrale ambitie “Samen naar meer en betere biologische landbouw”. Dit plan kwam tot stand in samenwerking met de sector en de sectororganisaties BioForum Vlaanderen, Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Fevia Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, het Departement Landbouw en Visserij, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en onderzoekscentra. Die engageren zich om
zich in te zetten voor een verdere ontwikkeling en versterking van de Vlaamse biologische landbouw vanuit het streven naar een verdere verduurzaming van de Vlaamse landbouw.
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijNOBL - Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & Voeding
Aantal pagina's30
StatusGepubliceerd - sep-2018

    Expertisedomeinen

  • B410-bodembeheer - biologisch, landbouw, voeding, Vlaanderen, onderzoeksstrategie

ID: 6785620