Bekijk grafiek van relaties

De strenger wordende wetgeving beperkt het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen wat maakt dat de landbouwer meer aangewezen is op de natuurlijke processen in de bodem voor een optimale nutriëntenbenutting en ziekteweerbaarheid. Tegelijk wordt de aanvoer van organisch materiaal via bemesting door de mestwetgeving beperkt.
Welke mogelijkheden zijn er dan om de bodemorganische stof en de bodemkwaliteit te behouden en te verhogen? Op welke manier kunnen nutriënten en organisch materiaal het beste ingezet worden? Wat moeten we verwachten van boerderijcomposteren?
ILVO beantwoordt deze vragen aan de hand van resultaten van het onderzoek rond bodem, nutriënten en compost dat de afgelopen jaren werd uitgevoerd samen met diverse partners.
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
VolumeILVO Mededeling nr. 171
Aantal pagina's252
ISBN van elektronische versieISSN 1784-3197
StatusGepubliceerd - 2014

ID: 3254548