Bekijk grafiek van relaties

De communautaire typologie van de landbouwbedrijven is gebaseerd op hun technisch-economische gerichtheid en op hun economische dimensie. Deze twee elementen worden bepaald op basis van de bruto standaardsaldi (BSS) van de verschillende landbouw- en tuinbouwproducties.

In deze publicatie vindt men vooreerst de gegevens die hebben gediend voor de berekening van de BSS voor de boekjaren 1985-86, 1986-87 en 1988-89, vervolgens de afgeronde gemiddelde waarden voor de drie boekjaren en tenslotte de gemiddelde BSS uitgedrukt in ECU (BSS "1986"). Het zijn deze laatsten die worden toegepast voor de bepaling van de communautaire typologie.
Originele taal-2Nederlands
Plaats productieBrussel
UitgeverijMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.)
VolumeL.E.I.-Statistieken
Aantal pagina's49
StatusGepubliceerd - okt-1989

Publicatie series

Naam L.E.I.-Statistieken
UitgeverijMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut

ID: 2427586