Bekijk grafiek van relaties

Het rapport stelt de gemiddelde bedrijfsresultaten voor van de Belgische tuinbouwbedrijven voor het boekjaar 1989(1990) volgens bedrijfstype, en dit op basis van een steekproef van tuinbouwbedrijven met een C.L.E.-boekhouding. Het waarnemingsveld wordt beperkt tot de bedrijven waarvan het bruto standaardsaldo minstens 4 standaardgrootte-eenheden bedraagt. Naast de gemiddelde resultaten van het boekjaar 1989(1990) worden ook deze van 1988(1989) en 1989(1990) vermeld. Bij de beoordeling van deze resultaten dient te worden rekening gehouden met de verschillende principes die in de bedrijfseconomische boekhouding werden aangenomen (toegerekende lonen voor eigen arbeid, toegerekende rente op de geïnvesteerde kapitalen, afschrijvingen op vervangingswaarde enz...).
Originele taal-2Nederlands
Plaats productieBrussel
UitgeverijMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.)
VolumeL.E.I.-Publikaties nr. 519
UitgaveVerslagen nr. 7-1
Aantal pagina's53
StatusGepubliceerd - jan-1991

Publicatie series

Naam L.E.I.-Publikaties
UitgeverijMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut
Nr.Verslagen nr. 7-1
VolumeL.E.I.-Publikaties nr. 519

ID: 2427504