Bekijk grafiek van relaties

Het rapport stelt de gemiddelde bedrijfsresultaten voor van de Belgische tuinbouwbedrijven voor het boekjaar 1998(1999) volgens bedrijfstype, en dit op basis van een steekproef van tuinbouwbedrijven met een C.L.E.-boekhouding. Het waarnemingsveld wordt beperkt tot de bedrijven waarvan het bruto standaardsaldo minstens 4 standaardgrootte-eenheden bedraagt. Naast de gemiddelde resultaten van het boekjaar 1998(1999) worden ook deze van 1997(1998) en 1996(1997) vermeld. Bij de beoordeling van deze resultaten dient te worden rekening gehouden met de verschillende principes die in de bedrijfseconomische boekhouding werden aangenomen (toegerekende lonen voor eigen arbeid, toegerekende rente op de geïnvesteerde kapitalen, afschrijvingen op vervangingswaarde enz...).
Originele taal-2Nederlands
Plaats productieBrussel
UitgeverijMinisterie van Middenstand en Landbouw, Centrum voor Landbouweconomie (CLE)
VolumeA07
Uitgave10
Aantal pagina's61
StatusGepubliceerd - jan-2000

Publicatie series

Naam De rendabiliteit van het tuinbouwbedrijf
UitgeverijCentrum voor Landbouweconomie (CLE)
Nr.D/2000/0437/1
VolumeVerslag A07-10
ISSN van geprinte versie0774-4072
ISSN van elektronische versie0774-4072

ID: 1518767