Bekijk grafiek van relaties

Het oplopen van de drukval over het waspakket van een luchtwasser (bij eenzelfde ventilatiedebiet) is een indicatie voor het verstopt raken van de wasser. Door tijdig te reinigen kan onnodig energieverbruik voorkomen worden. De drukopbouw over het waspakket kan eenvoudig opgevolgd worden door het plaatsen van een drukverschilmeter.
Originele taal-2Nederlands
StatusGepubliceerd - dec-2012

ID: 892003