Bekijk grafiek van relaties

Onze voedselproductie is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de broeikasgasuitstoot.1 Bedenk dat niet alleen grondstoffen zoals landbouwgrond, zaden, mest, water, olie, en veevoeder nodig zijn om voedsel op ons bord te krijgen. Daarnaast moeten we ook voedselverpakking, transport, verwerking van het voedsel, en verwerking van het voedselafval mee in rekening brengen. Dan loopt het cijfer op tot wel 37%. Op zijn zachtst gezegd heeft ons voedselsysteem dus een grote rol in het klimaatverhaal. Het goede nieuws is dat de laatste jaren het bewustzijn groeit dat structurele veranderingen, of een transitie, doorvoeren een dringende noodzaak is.
Originele taal-2Nederlands
TitelKlimaat en sociale rechtvaardigheid
EditorsSacha Dierckx
Aantal pagina's24
UitgeverijGompel&Svacina
Publicatiedatum2019
Pagina's277-300
ISBN van geprinte versie9789463711630
StatusGepubliceerd - 2019

Bibliografische nota

Wat is een eerlijk klimaatbeleid? Wat is de relatie tussen de klimaatontwrichting, armoede en ongelijkheid? Hoe kunnen we onze ruimtelijke ordening, woningen, mobiliteit, energie, industrie en landbouw vormgeven op een manier die zowel sociaal als ecologisch is? Welke rol kunnen de banken, de belastingen en de steden daarin spelen? En hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid opnemen tegenover ontwikkelingslanden, en tegenover mensen die door de gevolgen van de klimaatontwrichting moeten migreren?

Dit boek legt uit hoe we de uitstoot van broeikasgassen kunnen terugdringen, en tegelijkertijd mensen meer zekerheid, levenskwaliteit en zeggenschap over onze economie kunnen geven.

In het boek wordt duidelijk dat een economische transformatie noodzakelijk is om de klimaatdoelstellingen te halen. Het goede nieuws is dat die transitie ook het leven van de overgrote meerderheid van de mensen kan verbeteren. Want een doortastend klimaatbeleid en sociale rechtvaardigheid kunnen niet zonder elkaar.

Sacha Dierckx (red.), doctor in de politieke wetenschappen en master in de algemene economie (UGent), is wetenschappelijk medewerker bij Denktank Minerva. Hij bracht voor deze uitgave deskundige auteurs bijeen uit het middenveld en de academische wereld.

    Expertisedomeinen

  • B410-bodembeheer - klimaat, rechtvaardigheid, sociaal, voedseltransitie, communicatie

ID: 7809190