Bekijk grafiek van relaties

Op de studiedag ‘Biologische landbouw, smart farming²’ van het Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en voeding (NOBL) op Agriflanders, werd voor het eerst een thesisprijs voor agro-ecologie en bio-landbouw uitgereikt. Tim Decuypere, afgestudeerd aan UGent, ontving een geldprijs van 500 euro en felicitaties van de jury voor zijn masterproef over het beheersen van knopkruid in de biologische groenteteelt. “Met de uitreiking van deze thesisprijs willen we het onderzoek voor de biologische en agro-ecologische landbouw in de kijker zetten bij studenten, docenten en bij uitbreiding ook het brede publiek”, klinkt het bij NOBL.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVilt vzw
StatusGepubliceerd - 11-jan-2019

ID: 6738377