Bekijk grafiek van relaties

Het lozen van gechlorineerd zeewater in het Fluxys LNG dok heeft op korte termijn geen directe invloed op het macrobenthos van de zachte substraten in het dok, noch op de epifauna aanwezig op de kaaimuur, zowel in het voor- als najaar als in de hoog- als laagwatergetijdenzones. De T1-staalnames (nadat de gasinstallatie in gebruik is genomen) vielen echter binnen het eerste jaar na de start van de chlorinatie en het lozen van gechloreerd zeewater in het dok, wat relatief kort is om een effect op te meten. Een mogelijks negatief effect op langere termijn op de aanwezige hardsubstraat epifauna is echter niet uit te sluiten.
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's77
StatusGepubliceerd - okt-2014

Publicatie series

Naam ILVO-mededeling no. 174
ISSN van geprinte versie1784-3197

ID: 3214081