Bekijk grafiek van relaties

Melkwinnen is een energie-intensief proces en een behoorlijke kostenpost. Er wordt steeds meer gemolken met een melkrobot die 24/24 operationeel is en doorlopend energie vraagt. Hooibeekhoeve en ILVO hebben het elektrisch verbruik bij een aantal robots doorgemeten om inzicht te krijgen in die energiekost.
Originele taal-2Nederlands
StatusGepubliceerd - 12-nov-2017

    Expertisedomeinen

  • B400-veeteelt - energieverbruik, melkrobot, melkvee

ID: 5873660