Bekijk grafiek van relaties

In deze publicatie worden een aantal structurele gegevens van de Belgische tuinbouw gegeven, dit op basis van een klassificatieschema voor de tuinbouwbedrijven dat door het L.E.I. werd uitgewerkt. In dit schema wordt een bedrijf als een tuinbouwbedrijf beschouwd als minstens twee derden van het brutostandaardsaldo (B.S.S.) van dit bedrijf afkomstig is van tuinbouwteelten. De tuinbouwteelten omvatten de champignonteelt, de intensieve groenteteelt, de bloementeelt en de teelt van blijvende gewassen (fruit, boomkwekerij, druiven, enz. ).
Originele taal-2Nederlands
Plaats productieBrussel
UitgeverijMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.)
VolumeL.E.I.-Publikaties nr. 543
UitgaveStudies nr. 47
Aantal pagina's161
StatusGepubliceerd - aug-1992

Publicatie series

Naam L.E.I.-Publikaties
UitgeverijMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut
Nr.Studies nr. 47
VolumeL.E.I.-Publikaties nr. 543

ID: 2427385