Bekijk grafiek van relaties

Via de ILVO-tool Slachtdoordacht maken we aan de hand van recente prijsinfo een simulatie om het economisch optimaal slachtgewicht per afgeleverde gelt en barg te berekenen. De tool biedt je een concreet antwoord op volgende vragen:
Hoe sterk hangt het optimaal slachtgewicht af van de marktomstandigheden?
Wat is het verlies aan bruto marge wanneer ik afwijk van het optimale slachtgewicht?
Wat is de invloed van de dierprestaties op het optimale slachtgewicht?
Een must voor een varkenshouder die zijn bedrijfsvoering wil optimaliseren.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVarkensbedrijf
Nummer van het tijdschrift1
Pagina's (van-tot)2
Aantal pagina's34
StatusGepubliceerd - jan-2019

    Expertisedomeinen

  • B420-voeding - slachtgewicht, varkens, tool

ID: 6801684