Bekijk grafiek van relaties

Milieuproblemen zoals verontreiniging van bodem of water zijn vaak complex om in kaart te brengen en moeilijk aan te pakken. Veel actoren en sectoren delen het gebruik van deze natuurlijke hulpbronnen en maken aanspraak op open ruimte. Vaak bestaat er wetgeving en zijn er beleidsinstrumenten ontwikkeld maar is er onvoldoende effect op het terrein zichtbaar. In dit project wordt onderzocht hoe dergelijke problemen kunnen worden aangepakt vanuit lokale coalities waarbinnen een grotere betrokkenheid bij de verbetering van milieukwaliteit gecreëerd wordt.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftBodem
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
Pagina's (van-tot)13-15
Aantal pagina's3
ISSN0925-1650
StatusGepubliceerd - feb-2019

    Expertisedomeinen

  • B410-bodembeheer - waterkwaliteit, milieuproblemen, open ruimte

ID: 7304125