Bekijk grafiek van relaties

Elke dag houden drie landbouwbedrijven in Vlaanderen ermee op, berekende het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Alleen al in Oost-Vlaanderen nam het aantal landbouwbedrijven tussen 1980 en 2016 af van 19.965 naar 6.238 (min 13.727) en kwamen tussen 2008 en 2016 4.872 gebouwen leeg te staan, samen goed voor een vloeroppervlakte van 165 hectare. „Wanneer de landbouwactiviteiten worden stopgezet, verliezen de betrokken gebouwen in agrarisch gebied hun agrarische functie”, zegt Griet Grillaert.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftKerk & Leven
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - 12-dec-2018

ID: 6715627