Bekijk grafiek van relaties

n de operationele groep AgroMeatsNature werd onderzocht wat de economische waarde is van kruidenrijke graslanden voor de veehouders die ze beheren. Uit de cijfers blijkt dat zowel de opbrengst als de voederwaarde zeer variabel kan zijn.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftLandbouwleven
Volume17 juni 2019
Aantal pagina's2
ISSN0772-7240
StatusGepubliceerd - 17-jun-2019

ID: 7502455