Bekijk grafiek van relaties

Voeder is de belangrijkste kostenpost bij het afmesten van vleesvarkens. De hoeveelheid voeder die wordt verbruikt hangt af van tal van factoren. Een betere voederconversie leidt tot een lager voederverbruik en minder mestproductie, wat resulteert in een economische en milieukundige meerwaarde.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftManagement & Techniek
Nummer van het tijdschrift14
Pagina's (van-tot)52-53
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - 11-aug-2017

    Expertisedomeinen

  • B420-voeding - voederconversie, vleesvarkens, voederverbruik, mestproductie

ID: 6301419