Bekijk grafiek van relaties

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is weinig sprake van specifieke klimaatmaatregelen, maar het lijvige document bevat impliciet wel wat verwijzingen naar klimaat via landbouwonderzoek en -innovatie. Op het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO huist een expertisecentrum dat alle kennis over landbouw en klimaat bundelt en op drie jaar tijd heel wat advies gaf en onderzoek in opdracht van de sector en de overheid uitvoerde. Hoog tijd voor een kennismaking en een gesprek over de toekomst.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVilt vzw
StatusGepubliceerd - 28-nov-2019

ID: 7723576