Documenten

Gerelateerde projecten

  • Bepaling van het bedrijfseconomisch optimale slachtgewicht van vleesvarkens

    Project: project typesOnderzoeksproject

Bekijk grafiek van relaties

De vraag ‘wat is het optimale slachtgewicht van vleesvarkens’ leeft opnieuw sterk binnen de varkenssector. Door de steeds kleiner wordende economische marges zijn de varkenshouders extra gemotiveerd om het productieproces te optimaliseren. Bij ILVO loopt sinds kort een onderzoeksproject (een doctoraatsonderzoek) dat nuttige tools zal opleveren om nauwkeurig het slachtgewicht te optimaliseren. Ten eerste worden de technische curves preciezer bepaald: groei-, voederopname-, voederconversie- en sterftecurves en de relatie tussen de karkaskwaliteit en toenemend slachtgewicht, en dat apart voor beren, bargen, gelten en immunocastraten in een ruim gewichtstraject. Maar de onderzoekers plannen daarna ook om de actuele Vlaamse curves in rekentools samen te brengen met economische parameters, zoals de biggen-, voeder- en vleesvarkensprijs. Zo ontstaat er een gebruiksvriendelijk flexibel rekeninstrument waarmee de varkensbedrijven hun eigen specifieke optimale slachtgewicht kunnen berekenen. Eén ding is nu al duidelijk: hét economisch-beste slachtgewicht hangt met verbazend veel factoren samen.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftDe Drietand
Nummer van het tijdschrift28
Pagina's (van-tot)26-29
Aantal pagina's4
StatusGepubliceerd - 5-sep-2014

ID: 3016288