Gerelateerde projecten

  • Ferulaatesterase producerende L. buchneri stammen: een nieuw revolutionair concept bij het inkuilen van ruwvoeders

    Project: project typesOnderzoeksproject

Bekijk grafiek van relaties

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftManagement & Techniek
Nummer van het tijdschrift10
Pagina's (van-tot)44-47
Aantal pagina's4
StatusGepubliceerd - 23-mei-2014

ID: 2846411