Bekijk grafiek van relaties

Vlaamse landbouwgrond moet soms plaats maken voor natuur. Dat extra groen is nodig om de biodiversiteit te beschermen en de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Nochtans hoeven klimaatmaatregelen en landbouw elkaar niet uit te sluiten, meent ILVO-onderzoeker Jeroen De Waegemaeker: “In agrarische klimaat-buffers kunnen we voedselproductie en klimaatadaptatie combineren.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftBuitenkans
StatusGepubliceerd - 2019

ID: 7147759