Bekijk grafiek van relaties

Terwijl in het verleden vooral werd gekeken naar natuurgebieden om overstromingen op te vangen en verkoeling te bieden, ziet het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) ook kansen in agrarische landschappen als klimaatbuffers. “Nu het Vlaamse landbouwareaal sterk onder druk staat, mag het belang van de mogelijke klimaatadaptatiediensten niet onderschat worden”, stelt ILVO. Het onderzoeksinstituut laat ook weten dat het alle informatie over klimaatslimme landbouw en klimaatonderzoek voortaan bundelt op één website.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVilt vzw
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - 23-apr-2018

    Expertisedomeinen

  • B410-bodembeheer - landbouwgrond, klimaatbuffers, extreme weersomstandigheden

ID: 6113768