Bekijk grafiek van relaties

Vlaanderen produceert elk jaar zo’n 400.000 ton maïsstro. Dit blijft doorgaans op het veld liggen en wordt ingeploegd. Zo draagt het bij aan de organische koolstof in de bodem. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer één derde van het maïsstro geoogst zou kunnen worden, zonder dat het peil van de bodemorganische stof in maïsakkers te laag wordt. Hiermee komt een goeie 120.000 ton maïsstro dus vrij als biomassa en kan dit als grondstof worden gebruikt in de bio-economie.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMelkvee
StatusGepubliceerd - 5-jan-2018

    Expertisedomeinen

  • B410-bodembeheer - korrelmaïs, bodemvruchtbaarheid, bio-economie

ID: 5889325