Bekijk grafiek van relaties

Bij de vollegronds- en grondloze groente- en sierteelt is het een moeilijke
opgave om de hoge productiviteit en de late teelten te combineren met een laag gebruik van stikstof en fosfor. In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij voerden ILVO, UGent Vakgroep Bodembeheer, Inagro, PCS, PCG en PSKW een benchmarkstudie uit rond innovatieve bemestingstechnieken in de tuinbouw. De studie is vooral gericht op een betere waterkwaliteit door het verminderen van de
N- en P-verliezen.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftProeftuinnieuws
Nummer van het tijdschrift22-23
Pagina's (van-tot)38-39
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - 13-dec-2013
EventNutrihort - Gent, België
Duur: 16-sep-201318-sep-2013
http://www.ilvo.vlaanderen.be/Default.aspx?alias=www.ilvo.vlaanderen.be/nutrihort

ID: 2360423