Bekijk grafiek van relaties

Vlaanderen wordt reeds jaren geconfronteerd met een strenger wordende mestwetgeving ten gevolge van de Europese nitraatrichtlijnen. Mestoverschotten op het eigen bedrijf moeten aangepakt worden door transport naar andere landbouwers die mest mogen ontvangen of door mestverwerking. Aangezien mestverwerking kostenverhogend werkt, kan een alternatieve mestverwerkingstechniek met vliegenlarven op termijn mogelijk interessant zijn dankzij de valoriseerbare eindproducten.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftManagement & Techniek
Volume10
Pagina's (van-tot)34-36
Aantal pagina's3
StatusGepubliceerd - 22-mei-2015

ID: 3548413