• Greet Ruysschaert
  • Jim Hammond
  • Adam O'Toole
  • Tor Kihlberg
  • Esben Bruun
  • Markus Roedger
  • Romke Postma

Bekijk grafiek van relaties

Het Interregproject 'Biochar: Climate saving soils' heeft tot doel om het effect van biochar op bodem en gewasgroei te demonstreren in het Noordzeegebied. Daarom heeft het project veldproeven met biochar aangelegd in alle deelnemende landen. Deze veldproeven zijn een belangrijk onderdeel van het project. In deze nieuwsbrief geven we een overzicht van deze veldproeven en een aantal voorlopige resultaten.
Vertaalde titel van de bijdrageVeldproeven met biochar in het Noordzeegebied in het kader van het Interregproject 'Biochar: climate saving soils'
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 28-feb-2013

Bibliografische nota

Derde nieuwsbrief van het Interregproject 'Biochar: climate saving soils'
Last modified: 28/02/2013

ID: 1104771