Bekijk grafiek van relaties

Het in augustus 2011 van start gegane onderzoeksproject rond weekhuidmijten bij azalea heeft als doel op een multidisciplinaire manier de problematiek van de weekhuidmijten in de sierteelt te doorgronden, met het oog op preventie en de ontwikkeling van een - geïntegreerde - aanpak van deze plaagdieren. De huidige bestrijding wordt vooral bemoeilijkt door het over het algemeen té laattijdig opmerken van de aanwezigheid van weekhuidmijten, het beperkte aanbod van efficiënte toegestane bestrijdingsmiddelen sinds het wegvallen van endosulfan, en de kosten en inherente beperkingen die de geïntegreerde bestrijding met zich meebrengt.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftSierteelt&groenvoorziening
Nummer van het tijdschrift8
Pagina's (van-tot)23-24
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - 2012

ID: 169945