Gerelateerde projecten

  • Waardering voeders voor rundvee, varkens en kleinvee

    Project: project typesOnderzoeksproject

  • Valorisatie van bijproducten en voedermiddelen in de dierenvoeding

    Project: project typesOnderzoeksproject

  • Efficiënt gebruik van kengetallen bij melkvee voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering

    Project: project typesOnderzoeksproject

Bekijk grafiek van relaties

Het streefdoel van iedere melkveehouder is een maximale melkproductie tegen een beperkte kostprijs. Voldoende kwalitatief ruwvoeder moet hierbij de basis zijn. Uitgaande van het beschikbare ruwvoeder zal het rantsoen aangevuld worden met het meest geschikte krachtvoeder
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftManagement & Techniek
Nummer van het tijdschrift18
Pagina's (van-tot)38-41
Aantal pagina's3
StatusGepubliceerd - 16-okt-2015

ID: 3846057